Maja Petrič
Partnerica
Luka Markelj
Partner
Jan Lukšič
Odvetnik
Tina Marinac
Odvetniška pripravnica

Odvetnica Maja Petrič, ustanoviteljica Odvetniške družbe Petrič o.p., d.o.o., je diplomirala z odliko (cum laude) na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2008, pravniški državni izpit pa je opravila leta 2010. Od leta 2008 dela v odvetništvu. Je članica Odvetniške zbornice Slovenije. Kot odvetnica ima večletne izkušnje na področju prevzemov in združitev, korporacijskega in pogodbenega prava. Je zanesljiva in ciljno usmerjena odvetnica.

Odvetnik Luka Markelj je z najvišjo povprečno oceno v generaciji in z odliko (cum laude) diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2008 ter pravniški državni izpit opravil leta 2012. V letih od 2009 do 2011 je bil zaposlen na Višjem sodišču v Ljubljani, od leta 2012 dalje pa dela v odvetništvu. Odvetnik je član Odvetniške zbornice Slovenije. Odlikuje ga individualni pristop, poglobljeno poznavanje prava in skrb za stranke.

Odvetnik Jan Lukšič je z odliko (cum laude) magistriral na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2018, pravniški državni izpit pa je opravil leta 2020. V letih 2017 in 2018 je bil zaposlen v gospodarstvu, od leta 2019 dalje pa dela v odvetništvu. Odvetnik je član Odvetniške zbornice Slovenije. Pravnih vprašanj se loteva zavzeto in ažurno, pri čemer je njegova kvaliteta, da pri reševanju pravnih problemov vloži maksimalen napor v iskanje ustrezne in za stranko najbolj optimalne rešitve.

Odvetniška pripravnica Tina Marinac je magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2019 in se ukvarja s svetovanjem na področju delovnega, pogodbenega, nepremičninskega in izvršilnega prava.

Področja dela
Delovno pravo
Informacijske tehnologije, mediji in elektronske komunikacije
Insolvenčno pravo in prestrukturiranja
Konkurenčno pravo
Korporacijsko pravo
Nepremičninsko pravo
Pogodbeno pravo
Prevzemi in združitve ter investicije v start-up podjetja
Reševanje sporov in izterjave
Varstvo osebnih podatkov