PODROČJA DELA

Delovno pravo

Delovno pravo

Informacijske tehnologije, mediji in elektronske komunikacije

Informacijske tehnologije, mediji in elektronske komunikacije

Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Konkurenčno pravo

Konkurenčno pravo

Korporacijsko pravo

Korporacijsko pravo

Pogodbeno pravo

Pogodbeno pravo

Prevzemi in združitve ter investicije v start-up podjetja

Prevzemi in združitve ter investicije v start-up podjetja

Reševanje sporov in izterjave

Reševanje sporov in izterjave

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

KONTAKT
O NAS