Delovno pravo

Strankam nudimo celovito podporo na področju delovnega prava. Svetujemo pri zaposlovanju delavcev in v postopkih odpovedi delovnega razmerja, pripravimo pogodbe o zaposlitvi, opozorila v primeru kršitev delovnih obveznosti, splošne akte delodajalca in vso ostalo dokumentacijo s področja delovnih razmerij. Svetujemo ter se na željo strank vključujemo tudi v postopke pogajanj za sklenitev podjetniških kolektivnih pogodb. Zastopamo stranke v pravnih sporih.