Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Svetujemo in zastopamo stranke na področju insolvenčega prava, pripravljamo predloge za začetek stečaja, prijave terjatev v insolvenčnih postopkih. Strankam svetujemo v primerih prestrukturiranja in reorganizacije.