Konkurenčno pravo

Odvetniška družba strankam nudi pripravo in vodenje postopka priglasitve koncentracije pri Agenciji RS za varstvo konkurence ter zastopa in svetuje strankam ne področju prevzemov in konkurenčne zakonodaje.