Korporacijsko pravo

Nudimo celovito pravno podporo družbam različnih velikosti in pravnoorganizacijskih oblik. Svetujemo na področju ustanavljanja in upravljanja družb, pripravimo ustanovne akte (družbene pogodbe, statue), pripravimo tudi interne akte družb. Svetujemo in pripravimo dokumentacijo za izvedbo skupščin in nadzornih svetov. Svetujemo tudi na področju statusnih preoblikovanj (združitve, delitve), in sprememb pravnoorganizacijskih oblik družb.