Pogodbeno pravo

Nudimo odvetniške storitve start-upom, gospodarskim družbam in tudi mednarodnim korporacijam na področjih avtomobilske industrije, energetike, gradbeništva, nepremičnin in bančnih poslov. Svetujemo v postopkih in pogajanjih pri sklepanju pogodb, pripravimo osnutke, dopolnitve ter finalne podpisne verzije pogodb in splošnih pogojev. Prav tako svetujemo in zastopamo stranke v primeru kršitev pogodbenih obveznosti.