Prevzemi in združitve ter investicije v start-up podjetja

Odvetniška družba celovito svetuje družbam različnih profilov v postopkih prevzemov in združitev ter izvaja skrbne preglede tarčnih družb. Nudimo tudi pravno svetovanje in pripravo potrebne dokumentacije v postopku investiranja v start-up podjetja. V primeru mednarodnih transakcij koordiniramo delo z odvetniškimi pisarnami v tujini.