Reševanje sporov in izterjave

Nudimo pravo podporo pri izvensodnem reševanju sporu in zastopanje v sporih pred sodnimi in drugimi organi. Strankam nudimo učinkovito pravno pomoč pri izterjavah.