S podatki, ki jih posameznik posreduje, upravlja Odvetniška družba Petrič o.p., d.o.o., Župančičeva ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec). Upravljavec zagotavlja, da se bodo podatki obdelovali le za namene, opredeljene v soglasju za obdelavo. 

Osebni podatki se shranjujejo za obdobje 1 leta oziroma do preklica vašega soglasja. Po izpolnitvi namena obdelave oziroma po preklicu vašega soglasja se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Posameznik ima pravico do dostopa, prenosa, preklica soglasja, dopolnitve, popravka, blokiranja oz. omejitve obdelave, pravico do ugovora obdelovanju in pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov, kar lahko stori s pisno izjavo, naslovljeno na Odvetniška družba Petrič o.p., d.o.o., Župančičeva ulica 8, 1000 Ljubljana ali z izjavo, naslovljeno na e-naslov: info@odp.si. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, niti ne vpliva na nadaljnjo obdelavo podatkov, katerih obdelavo določa zakon. Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov.«